Skip to main content

Oppdragsgiver

WRK bemanner barnevern, helse og omsorg, psykiatri, barnehage og skole.

WRK gjennomfører fagsamlinger, kurs, konferanser og sosiale samlinger for alle våre medarbeidere.

Har du behov for personell?

Vi hjelper deg med å bemanne dine turnus- og vaktplaner.

Vi bistår deg ved:

 • Sykefravær
 • Ferie
 • Opprettelse av tiltak eller avdelinger
 • Turnus i korte eller lengre perioder
 • Ved akutte og uforutsette hendelser
 • Ved behov for faglært personell

WRK Bemanning er opptatt av kontinuerlig evaluering og oppfølging i samarbeid med oppdragsgivere og medarbeidere for å sikre at kvalitet og krav til kompetanse foreligger til enhver tid.

Vi tar rekrutteringen for deg.

WRK gjennomfører dine rekrutteringsbehov for å sikre deg de beste kandidatene, vi gjennomfører prosessen på en effektiv og profesjonell måte.

Vår standard innebærer

 • Kompetanse- og behovskartlegging i forhold til aktuelle krav
 • Førstegangs seleksjon
 • Strukturerte intervjuer
 • Bruk av sertifisert testverktøy ved behov
 • Minimum tre referansesjekker hvor en av disse er vedkommendes siste leder

Jon Erling Skarsholt
 481 29 890
 jonerling@wrkbemanning.no

André Ekdahl
991 58 127
 andre@wrkbemanning.no

Morten Sanne Melvold
 901 23 288
 morten@wrkbemanning.no