Skip to main content

WRK Medic er et bemanningsbyrå som spesialiserer seg på leger

Vi rekrutterer engasjerte og dyktige allmennleger og legespesialister.

Vi kan både  rekruttere til faste stillinger og bemanne ut til kortere og lengre oppdrag i privat- og offentlig helsevesen.

Å ansette nye medarbeidere er både tid- og ressurskrevende. Gjennom en grundig utvelgelsesprosess og høy intern ekspertise hjelper vi deg å finne rett kompetanse til ditt behov.

Har du utfordringer med å finne leger til en ledig stilling?

Skal en av dine ansatte ut i permisjon, har du et langvarig sykefravær eller har en periode hvor det er større belastninger enn vanlig?

Vi jobber målrettet mot å levere tjenester av høy kvalitet. Vi har gode kunnskaper om bransjen, personalplanlegging og alle bemanningskonsulentene våre har lang erfaring og utdanning fra helsevesenet.

Alle oppdragsgivere har en egen ansvarlig som kjenner deg og dine behov. Vi har medisinsk faglig kompetanse i vår administrasjon. Dette bidrar til at vi er en god sparringspartner og det kvalitetssikrer vårt arbeid til deg som oppdragsgiver og til våre leger.

Vi kvalitetssikrer våre leger i flere steg. Vi gjennomfører strukturerte dybdeintervjuer og sjekker autorisasjon, minst to referanser og eventuelle klagesaker hos helsetilsynet. Vi gir deg rett person, på rett plass og til rett tid.

Er du lege eller legespesialist

og ønsker en fleksibel og variert arbeidshverdag? Er du på jakt etter nye utfordringer?

Vi tilbyr deg spennende oppdrag med konkurransedyktige betingelser. Som utleid lege hos oss vil du få god og tett oppfølging. Finn din neste utfordring hos WRK Medic!

Våre kjerneverdier er:
  • kvalitet
  • seriøsitet
  • fleksibilitet
  • ydmykhet

Vi sikrer konfidensiell informasjon som er gitt oss av kunder og kandidater.

WRK Medic har et tett samarbeid med Drop-in legene

Drop-in Legene er et privat legesenter i Tønsberg som tilbyr allmennlegetjenester på klinikken, på video eller chat. De har ingen eller kort ventetid og har lange åpningstider alle dager. Det henvises videre til spesialister, sykehus og radiologiske undersøkelser ved behov.

Dr. Cecilie Nilsen er eier av Drop- in Legene og medeier av WRK Medic. Dette gir muligheter for et tett samarbeid for de kandidater som kan være aktuelle for arbeid her.

Jon Erling Skarsholt
 481 29 890
 jonerling@wrkmedic.no

Les mer

Cecilie Nilsen
 cecilie@wrkmedic.no

Les mer

Hanna Hartvigsen
478 54 580
 hanna@wrkmedic.no

Les mer