Skip to main content

Legevikar – frihet, fleksibilitet og unik erfaring!

Å jobbe som legevikar kan være spennende, utfordrende og gi en unik erfaring. De siste årene være preget av rekrutteringssvikt og frafall av etablerte fastleger i Norge og i dagens jobbmarked er det derfor flere og flere som velger vikarstillinger.

Noen ønsker vikarstilling fordi det gir dem en større frihet til å bytte jobb, bygge opp egen CV og få mer erfaring, mens andre ønsker at vikariatet skal føre til en fast ansettelse. Det kan være mange grunner til å jobbe som vikar. Noen av disse kan være:

 • Du kan bestemme selv når og hvor mye du vil jobbe
 • Du får variert og bred erfaring fra ulike arbeidsplasser. Det kan være stor forskjell fra den ene arbeidsplass til den neste, selv om det er innenfor akkurat samme bransje.
 • Du har muligheten til å bygge opp et stort nettverk og styrker din CV
 • Du får en “foten innenfor” i flere virksomheter og kan teste ut og bli kjent med potensielle, fremtidige arbeidsgivere
 • Gode økonomiske betingelser
 • Dekning av reise og bo
 • En vikarstilling kan gi deg akkurat den kompetansen du behøver for å lande en fremtidig drømmejobb.

Ta kontakt hvis du ønsker spennende opplevelser, frihet, nettverksmuligheter og kompetanseutvikling. Sammen finner vi din neste utfordring.

Stillingsannonse

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen navn og epost, så kontakter vi deg.


  Vikarlege – frihet, fleksibilitet og unik erfaring!

  Søk her

  Å jobbe som legevikar kan være spennende, utfordrende og gi en unik erfaring. De siste årene være preget av rekrutteringssvikt og frafall av etablerte fastleger i Norge og i dagens jobbmarked er det derfor flere og flere som velger vikarstillinger.

  Noen ønsker vikarstilling fordi det gir dem en større frihet til å bytte jobb, bygge opp egen CV og få mer erfaring, mens andre ønsker at vikariatet skal føre til en fast ansettelse. Det kan være mange grunner til å jobbe som vikar. Noen av disse kan være:

  • Du kan bestemme selv når og hvor mye du vil jobbe
  • Du får variert og bred erfaring fra ulike arbeidsplasser. Det kan være stor forskjell fra den ene arbeidsplass til den neste, selv om det er innenfor akkurat samme bransje.
  • Du har muligheten til å bygge opp et stort nettverk og styrker din CV
  • Du får en “foten innenfor” i flere virksomheter og kan teste ut og bli kjent med potensielle, fremtidige arbeidsgivere
  • Gode økonomiske betingelser
  • Dekning av reise og bo
  • En vikarstilling kan gi deg akkurat den kompetansen du behøver for å lande en fremtidig drømmejobb.

  Hos oss velger du selv om du vil jobbe som selvstendig næringsdrivende eller timelønnet. Ønsker du timelønn står WRK Medic ansvarlig som arbeidsgiver og du opparbeider deg rettigheter til pensjon, feriepenger og eventuell sykepenger.

  Ta kontakt hvis du ønsker spennende opplevelser, frihet, nettverksmuligheter og kompetanseutvikling. Sammen finner vi din neste utfordring.

  Ønsker du mer informasjon?

  Legg igjen navn og epost, så kontakter vi deg.


   Har du noen spørsmål vedrørende stillingen?

   Kontakt oss