Skip to main content
Ledig stilling

Vikarlege – frihet, fleksibilitet og unik erfaring!

Å jobbe som legevikar kan være spennende, utfordrende og gi en unik erfaring. De siste årene være preget av rekrutteringssvikt og frafall av etablerte fastleger i Norge og i dagens jobbmarked er det derfor flere og flere som velger vikarstillinger.

Les mer

Vi som jobber i WRK Medic har lang erfaring med rekruttering- og bemanning.

Vi har også medisinsk faglig kompetanse som kartlegger og følger opp deg som er lege hos oss. Ta del av vårt nettverk og sammen kan vi finne ut av dine behov og ønsker. Deretter legger vi opp et løp sammen med deg for å gå i dybden på din kompetanse og erfaring. Så matcher vi dette med våre oppdragsgivere.

Her vil du i korte trekk se hvordan løpet vil se ut:

Registrering

Fylle ut profil hos oss.

Registrer deg

Kartlegging

Kartleggingssamtale og intervju sammen med medisinsk ansvarlig lege.

Dokumentasjon

Innhenting av dokumentasjon og godkjenninger.

Samtaler med våre oppdragsgivere

Samtaler med våre oppdragsgivere for å sikre rett jobb ut ifra kompetanse, ønske og erfaring.

Vi vil alltid være i dialog med deg i forkant av henvendelser og for å sikre deg best mulig informasjon om oppdraget.

Vi sikrer at all informasjon blir konfidensielt ivaretatt.

Vi er tilgjengelige for å ta en prat med deg som ønsker å få mer informasjon om dine muligheter hos oss.

E-post: doctor@wrkmedic.no
Telefon: 991 58 127
Organisasjonsnummer: 925 923 893