Skip to main content

Cecilie Nilsen

Utdanning

  • Medisinstudium Universitet i Wurzburg, Tyskland
  • Spesialistutdanning i allmennmedisin

Stillinger

  • Fastlege i Horten kommune
  • Lege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Sykehuset i Vestfold
  • Lege ved Helsestasjon for barn og ungdom (Horten kommune)
  • Legevaktslege
  • Avdelingsoverlege ved Tønsberg interkommunale legevakt
  • Eier og lege ved Drop-in Legene Tønsberg