Skip to main content

WRK Medic er et bemanningsbyrå som spesialiserer seg på legebemanning.

Vi rekrutterer engasjerte og dyktige allmennleger og legespesialister til faste stillinger eller bemanner ut til kortere og lengre oppdrag i privat- og offentlig helsevesen.

Har du utfordringer med å finne
kandidater til en ledig stilling?

Skal en av dine ansatte ut i permisjon, har du et langvarig sykefravær eller har dere en periode hvor det er større belastninger enn vanlig?

Jobbe som lege

Finn din neste lege

WRK Medic er et bemanningsbyrå
som spesialiserer seg på legebemanning.